Cảo - Ê tô : Ê tô bàn nguội có hàm kẹp ống cao cấp