Nguồn cung thép cuộn cán nguội trong nước sẽ dồi dào hơn trong năm nay